Kartsevo Stables
Племенная конеферма Карцево
Племенная конеферма Карцево

Polonez — video

16.05.2012 Stallion show Kartsevo: